08-758 99 67

Stockholm Pride

Paraden går av stapeln lördagen den 5e Augusti kl 13:00. Starten kommer i år att ligga på Kungsholmen för att sedan slingra sig den ca 4,3 km långa paradvägen genom centrala Stockholm till målet vid Östermalms IP.  Paradvägen brukar ta ca 2 timmar att gå. Tidigare år har omkring 500 000 personer kantat Stockholms gator för att njuta av 50 000 personers glädjeyra och stolthet. Pride Parade syftar även till att uppmärksamma att det inte överallt i världen är möjligt att genomföra en stolt och öppen prideparad. Pride Parade är en plats för alla.

prideflak

Företag och organisationer som valt oss tidigare

Trafikinformation

Paradvägen kommer vara avstängd ca. kl 7:00 – 16:00.

Allmänna ordningsregler

Samtliga anvisningar från paradledningen, sektionsledare eller gruppledare måste följas. Under paraden råder alkoholförbud. Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet, vid frågor hänvisar vi till polisen 11414. Det är förbjudet att kasta saker från fordon eller gågrupper, så lämna konfetti och liknande hemma. Däremot går det bra att dela ut saker till åskådarna om detta inte skräpar ner eller sinkar paraden. Alla måste ta ansvar för sina egna sopor och eget skräp.  Det är förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på gatan. Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det får inte uppstå luckor mellan grupperna. Har ekipaget musik ska detta anmälas. I start- och målområde råder musikförbud. När ekipaget passerar måste paradutroparna volymen kraftigt sänkas.

Hyr/Boka flak till Prideparaden   Kontakta oss