08-758 99 67

Studentflak & partybussar förbud – Corona – Student 2021

Med anledning av rådande tider, där vi befinner oss i en minst sagt speciell situation, vill vi informera er om att vi på Minstudent följer myndigheternas restriktioner. Många hör av sig till oss och undrar om studentflaken, varför vi går ut med detta klargörande.

Studentflaks transporter kommer att INTE kunna genomföras som planerat 2021.
Med detta sagt ser vi fram emot att se till så er flakfärd blir en fin och säker upplevelse 2022.

Partybussar kommer INTE att genomföras då det råder ett förbud mot fler än 8 personer i bussen. Att hyra t.ex. en buss för en fest på bussen kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av pandemilagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen (exempelvis bussen) som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Läs mer på Transportstyrelsen:
https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/installda-studentkorteger-aven-nasta-ar/

Läs mer på Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=91078#_91078

Lär mer på Länstyrelsen:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—skane/2021-04-20-uppfoljning-av-och-pandemitillsyn-och-efterlevnad-vecka-15–distanstillsyn-pa-partybussar.html

Läs mer på Svt:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fhm-max-atta-i-studenternas-partybussar

 

Jag har bokat ett studentflak, kommer den att bli av studenten 2021?
Nej.

Kan man boka en partybuss till studenten 2021?
Nej. Eftersom vi det råder ett förbud för fler än 8 personer på en partybuss. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om studenten inte blir av, vad händer med studentflaket?
Ni återfår pengarna exklusive en administrationsavgift, vilket framgår i avtalet som signerades när boningen av studentflaket gjordes.

Kommer vi få tillbaka pengarna om vi inte väljer att åka studentflak?
Vi följer de villkor vi avtalat vilket innebär att det kan medföra en avbokningskostnad om ni väljer att avboka den.

Kan vi åka studentflak vid ett senare tillfälle?
Ja, det finns möjlighet att flytta fram studentflaket till ett annat datum efter 30 juni 2021.

Kommer vi få hela summan återbetald eller får vi bara några procent av det vi ha betalat?
Ni återfår alla pengar exklusive en administrationsavgift.

Vad är administrationsavgift och hur stor summa är det?
Administrationsavgiften varierar och är mellan 5000 kr och 7000 kr beroende på när i tid ni bokat studentflaket.

Kan man avbryta beställning när som helst och hur fungerar det?
Ni kan avboka studentflaket när som helst, dock följer vi alltid avtalet som vi gemensamt kommit överens om och signerat.

Om det inte blir av på grund av covid-19 hur fungerar allt med återbetalning och information då?
Vid eventuell förbud återbetalar vi er all erlagt betalning exklusive en administrationsavgift.

Om vi bokar ett studentflak idag när behöver vi betala för den?
Betalningen för studentflaket görs under mars månad. Räkna med att ni behöver betala den 1 April det året ni tar studenten.

Har du frågor kring detta är du välkommen att maila oss med dina frågor.

Boka studentflak   Kontakta oss