08-758 99 67

Säkerhet

Även om vi ställer höga krav på våra fordon och chaufförer måste vi alla göra vår del för att er studentdag ska bli så trygg och säker som möjligt. Man kan aldrig vara nog försiktig så tänk lite extra på nedan punkter.

hjalp_sakerhet

Våra krav på våra fordon och chaufförer

 • Alla fordon följer Transportstyrelsens säkerhetsregler och riktlinjer för studentflak.
 • Vi följer även Polisens kommenderingar om vilka vägar som är säkrast.
 • Flaket måste ha en flakvärd. Utan flakvärd startar vi inte färden.
 • Max antal personer på släpet finns där av säkerhetsskäl. Står det max t.ex. 50 personer så är det ett absolut maxantal.
 • Höjden på kanterna på flaket måste hålla minst 110 cm.
 • Eventuella eu-pallar, vagnar, stolar, bord m.m. måste vara ordentligt fastsurrat så att alla föremål på flaket ligger helt still ifall chauffören t.ex. måste göra en kraftig inbromsning.
 • Flaket får inte ha några utskjutande delar, vassa kanter eller andra farliga ojämnheter eftersom sådant ökar skaderisken för våra passagerare på studentflaket.
 • Fordonet får inte köra snabbare än 20km i timmen och bara på vägar som har en hastighetsgräns på 70km/h eller lägre.
 • Chauffören måste vara över 21år och innehaft körkort för det fordon han kör i minst 2 år. För t.ex. traktor krävs B-körkort.
 • Släp till fordonet får användas om sammankopplingen är säker. Släpet måste självklart också vara så pass stabilt att det inte finns någon risk för att det ska välta.
 • Flaket skall vara utrustat med brandsläckare, brandfilt och en komplett medicinbox.
 • Samtliga utav våra lastbilar och fordon kommer från åkerier som innehar ett trafiktillstånd. Åkerierna bedriver yrkesmässig trafik till vardags och har en stor yrkesvana att framföra tyngre fordon. Läs mer om vad det innebär att ha ett yrkestrafiktillstånd här.

Er del

 • Om man sitter på fasta bänkar ökar vi säkerheten. Det finns fall där flak vält pga. av att alla på flaket samlats på en sida.
 • Kontrollera själva räckena så de verkligen håller för att ni flera stycken står och trycker er mot kanten.
 • Tänk på att färdvägen ni väljer är säker. Undvik strömförande ledningar, miljözoner, broar och liknande. Och glöm inte att ni inte kan välja vägar som har högre hastighetsbegränsning än 70km/h.
 • Glöm inte att meddela polisen vilken färdväg ni väljer. Hur glatt och trevlig det än är får vi inte glömma av att vår färd påverkar vår omvärld.

Flakvärdens roll

Även om flakvärden inte är ansvarig så fyller personen en viktig roll för att ni ska få en så bra och framförallt säker studentdag som möjligt.

 • Flakvärden ska vara över 25 år och vara svensk medborgare, ska kunna legitimera sig och får heller inte delta i själva studentfirandet. Ni anger vem som ska vara flakvärd i leveransformuläret som ska vara inlämnat till oss senast 30 mars.
 • Flakvärden ska ha ständig kontakt med chauffören och snabbt kunna rapportera om t.ex. något farligt inträffar. Detta görs allra bäst med t.ex. Walkie talkie eller andra kommunikationsmedel som är ständigt uppkopplade. Mobiltelefon kan fungera men måste i så fall vara i ett uppkopplat samtal med chauffören under hela färden och flakvärden måste också i så fall ha med sig ett headset.

 

Ladda ner, läs och skriv ut

PDF – Publikation från Transportstyrelsen
PDF – Trafikverkets föreskrifter, om undantag från bestämmelser om antalet passagerare
PDF – Trafikverkets föreskrifter, om undantag från krav på lämplighetsbesiktning

Boka studentflak   Kontakta oss